Co-packing
Kategorie:

Co-packing – co to jest?

Avatar
Opublikowane przez Klaudiusz Raczynski

Co-packing jest stosunkowo nowym terminem w polskim e-commerce i może oznaczać jedną z kilku rzeczy. W najprostszym ujęciu jest to po prostu pakowanie kilku produktów do jednego opakowania zbiorczego. Co-packing może jednak być również skrótem od angielskiego terminu contract packaging, częściej występującego w formie contract-packager, czyli co-packer, jako określenie firmy, która zajmuje się montażem i pakowaniem towarów dla sprzedawcy. Żeby skomplikować sytuację jeszcze bardziej, co-packing jest też stosowany zamiennie z polskim terminem konfekcjonowanie, jako określenie usług logistycznych obejmujących przepakowywanie towarów przed ich wysyłką do sklepu. Usługi co-packing są też czasem definiowane jako kategoria usług logistycznych szersza niż konfekcjonowanie, albo wręcz przeciwnie, jako podkategoria terminu konfekcjonowanie. Jak widać odpowiedź na pytanie czym jest co-packing do łatwych nie należy.

Czym jest co-packing, konfekcjonowanie, przepakowywanie?

Zacznijmy więc od końca. Co-packing jako usługi zbliżone do konfekcjonowania. Zwykle chodzi o sytuacje, kiedy towary przychodzą od producenta w opakowaniach nie nadających się do wysyłki do klienta detalicznego. Mogą to być opakowania zbiorcze albo, na przykład, opakowania jednostkowe pozbawione polskich opisów. Rolą firmy konfekcjonującej jest więc wyjmowanie produktów z opakowań zbiorczych i pakowanie ich w opakowanie przeznaczone do sprzedaży albo dodawanie polskich etykiet do zagranicznych produktów przed przekazaniem ich do firm zajmujących się prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej. Konfekcjonowanie może też być częścią szerszego zestawu usług logistycznych, na przykład w ofercie fulfillment. W tej sytuacji towarów nie magazynuje i nie wysyła bezpośrednio sprzedawca, ale firma zewnętrzna, która siłą rzeczy zajmuje się również przygotowaniem produktu do wysyłki, w czym mieści się usługa pakowania tegoż produktu przed wysłaniem do klienta ostatecznego. Ten typ usług ma najczęściej zastosowanie w e-commerce.

Co-packing – definicja związana z pakowaniem zbiorczym

Co-packing to rozwiązanie opakowaniowe, które polega na grupowaniu ze sobą podobnych produktów, tworząc w ten sposób jedną partię z dwoma (lub więcej) jednostkami sprzedaży konsumenckiej. Jest to również odpowiedź działu marketingu na sprzedaż promocyjną różnych produktów w tej samej partii, która staje się jednostką sprzedaży konsumenckiej identyfikowaną jednym kodem kreskowym. Na przykład, zgrzewka butelek, czy karton z batonikami, ale także dwa opakowania towaru sprzedawane podczas promocji 1+1 i sklejone razem folią albo produkt z dołączonym bonusem. Co-packing to rozwiązanie pozwalające na redukcję kosztów i czasu realizacji wysyłki między firmami. Stosowany na początku łańcucha dostaw do tworzenia opakowań zbiorczych, skraca czas realizacji zamówień firmy. Proces ten jest stosowany również podczas dobrze znanych operacji marketingowych, zwanych sprzedażą partiami. Co-packing oznacza zmianę produktu (opakowanie, rozmiar, zawartość, oznakowanie), która zwiększa jego wartość. Najczęstszym przykładem jest dostarczenie produktu wraz z bateriami.

Co-packing jako contract packaging

Contract packaging, czyli pakowanie kontraktowe, znane również jako co-packing, to proces składanie produktu lub towaru w całość w gotowym opakowaniu końcowym. Co-packing w tej definicji może być procesem prostym lub złożonym, ponieważ jest dostosowywane do konkretnego zakresu pakowania produktu, który znacznie różni się w zależności od branży detalicznej, hurtowej, lub produkcyjnej. Firmy zajmujące się co-packingiem wykonują działania związane z pakowaniem towaru dla producentów i często są wykonywane w firmie zewnętrznej. Firmie takiej można zlecić coś tak prostego, jak umieszczenie naklejki z kodem kreskowym na produkcie, lub tak złożonego, jak zaplanowanie, zaprojektowanie i produkcja całego opakowania. W ramach takiej usługi firmy mogą też składać produkt z dostarczonych elementów. Warto zauważyć, że zakres takiej usługi pokrywa się niekiedy z definicją wspomnianą powyżej. Na przykład: jeżeli urządzenie elektroniczne wykorzystujące kartę pamięci zamiast pamięci wewnętrznej sprzedawane jest z zamontowaną kartą (zazwyczaj pochodzącą od innego producenta niż samo urządzenie), to przygotowanie produktów do wysyłki to tylko usługa pakowania, czy już montażu? Tak czy siak, jest to co-packing.

Co-packing – korzyści

Ponieważ usługi z zakresu pakowania muszą być wykonywane szybko, a wymaga często specjalistycznego sprzętu i dużego nakładu pracy, usługi te są zlecane do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Specjalizują się one w obsłudze różnych poziomów usług pakowania i dysponują zasobami wewnętrznymi lub partnerami zewnętrznymi, które pozwalają im w odpowiednim czasie odpowiadać na określone potrzeby w zakresie usług pakowania produktów. Działania z zakresu logistyki wykonywane w firmie zewnętrznej są też często tańsze i bardziej elastyczne niż gdyby były wykonywane wewnętrznie w firmie, szczególnie niewielkiej firmie z branży e-commerce.

Co-packing – etapy i usługi

Istnieją różne poziomy usługi co-packing, które można wykorzystywać niezależnie lub łączyć w pakiety, zależnie od charakterystyki produktów i potrzeb klientów. Co-packing może obejmować różne elementy i zakresy działania.

  • Projekt: wyspecjalizowane firmy mogą mieć własny zespół projektowy, który pomaga zaprojektować opakowanie produktu końcowego. Pozwala to na rozwiązywanie problemów z prototypami opakowań i upewnić się, że produkty najlepiej pasują do opakowania oraz zmaksymalizować czas ich produkcji.
  • Działania z zakresu logistyki magazynowej: kontrola i zarządzanie zapasami – przyjmowanie na stan magazynowy towaru i elementów opakowania takich jak same opakowania, instrukcje, naklejki itp.
  • Drukowanie i produkcja komponentów: czasami opakowanie może zawierać kartki z grafiką lub instrukcją, które należy wydrukować przed włożeniem do końcowego opakowania.
  • Składanie opakowań i pakowanie: często wymaga to określonej kolejności działań, z ostrożnym obchodzeniem się z produktem, dokładnego umieszczania produktów w opakowaniu, dołączania wszelkich innych wymaganych elementów, takich jak instrukcje i wykańczania produktów – zamykania, plombowania, umieszczania naklejek itp.
  • Magazynowanie i dystrybucja zapakowanych produktów: to rozwiązanie odpowiednie dla firm z branży e-commerce, w którym co-packager po zapakowaniu produktów przechowuje je w swoich magazynach i wysyła bezpośrednio do klientów detalicznych po złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym. W tym przypadku firma wykonująca co-packing wykonuje też zadania, które można określić jako fulfillment. Bez względu na to, jaki zakres działania jest wymagany, prosty lub złożony, dobry dostawca usług co-packing będzie starał się upewnić, że produkt zostanie dostarczony na czas za każdym razem.